WSPÓŁPRACA

Wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej ustalane jest indywidualnie z Klientem i uzależnione jest od stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy Kancelarii. Praktykowane są poniżej określone systemy rozliczeń.

SYSTEM RYCZAŁTOWY ZA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ – jest najczęściej stosowaną formą rozliczeń przy wykonywaniu usług prawnych w stosunku do przedsiębiorców, przewiduje stałą, miesięczną kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu tzw. abonamentu. Istnieje możliwość dostosowania liczby godzin pracy Kancelarii do indywidualnych potrzeb Klienta. Korzyścią wyboru systemu ryczałtowego jest optymalizacja kosztów Klienta. Końcowe rozliczenie wszystkich obsługiwanych w ramach systemu ryczałtowego spraw Klienta w danym miesiącu będzie niższe niż w przypadku wyboru systemu wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie poszczególnej sprawy, gdyż koszt godziny pracy w abonamencie jest dużo niższy, niż koszt godziny pracy poza abonamentem.

SYSTEM RYCZAŁTOWY ZA PROWADZENIE POSZCZEGÓLNEJ SPRAWY – jest forma rozliczeń stosowaną przy obsłudze Klientów indywidualnych – osób fizycznych za prowadzone postępowania sądowe. W ramach wynagrodzenia za prowadzenie sprawy ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia ryczałtowego, która obejmuje wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, jak również pisma procesowe przygotowywane w toku postępowania.

SYSTEM WYNAGRODZENIA ZA SUKCES – zazwyczaj wykorzystywany w przypadku postepowań odszkodowawczych. W ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.


Obszary działalności

 • Prawo gospodarcze i  prawo spółek handlowych
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Prawo konsumenckie
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo budowlane
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Egzekucja należności
 • Odszkodowania powypadkowe

Kliknij aby uzyskać pomoc online.