USŁUGI

Kancelarii Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób prawnych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jak i Klientów indywidualnych (osób fizycznych).

PRZEDSIĘBIORCY

Powszechny dostęp do informacji, wzrost konkurencyjności, ciągłe nowelizacje przepisów prawa i wyraźnie odczuwalny efekt globalizacji to czynniki, które przekonują przedsiębiorców do korzystania z profesjonalnej obsługi prawnej. Czynniki te wpływają także na wzrost oczekiwań i potrzeb jakie formułowane są wobec Kancelarii.

W ramach praktyki zawodowej Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prowadzonych przez przedsiębiorców działalności gospodarczych, przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w zakresie codziennego funkcjonowania.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców świadczone są na ich rzecz następujące usługi:

 • Reprezentacja przed wszystkimi sądami oraz organami administracyjnymi;
 • Reprezentacja w pozasądowych postępowaniach, rozwiązywanie sporów z kontrahentami, przeprowadzanie negocjacji handlowych;
 • Sporządzanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami dokumentów oraz umów;
 • Udzielanie przedsiębiorcy porad prawnych i konsultacji;
 • Pomoc w dochodzeniu należności od dłużników Klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • Pomoc w przygotowywaniu ofert, dokumentacji przetargowej oraz biznesplanów.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria Prawna - Kinga Caruso oferuje świadczenie pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych (osób fizycznych), w tym: udzielanie porad prawnych, zastępstwo prawne i procesowe przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych. Udzielana jest pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych i wynikających z czynów niedozwolonych (m.in. wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, wypadki przy pracy itp.), jak również w sprawach rodzinnych (rozwody, separacje, świadczenia alimentacyjne, uregulowanie kontaktów dzieci z jednym z rodziców itp.), spadkowych oraz konsumenckich.

Kancelaria świadczy ponadto pomoc prawną w języku angielskim, niemieckim i włoskim.

Współpracujemy i należymy do:
Konfeseracja Lewiatan Adwokatura Polska
USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Kancelaria Adwokacka umożliwia obsługę prawną za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu. Z zapewnieniem pełnej poufności mogą Państwo uzyskać opinie prawną, poradę prawną, projekt pisma Procesowego takiego jak pozew, odpowiedź na pozew, zażalenie itd.
Zasady świadczenia pomocy prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej
- Klient powinien wysłać do Kancelarii wiadomość e-mail, na adres kancelaria@kingacaruso.pl w którym opisze dokładnie swój problem prawny oraz dołączy skany (zdjęcia) dostępnych mu pism i dokumentów.
- W odpowiedzi skierowany zostanie do Klienta mail potwierdzający przyjęcie zapytania prawnego wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zadania dodatkowych pytań dotyczących stanu faktycznego
- Po dokonaniu wpłaty na konto ING Bank Śląski S. A. 85 1050 1562 1000 0092 0412 7261 odpowiedź na zapytanie prawne zostanie wysłane do Klienta nie później niż w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii.Obszary działalności

 • Prawo gospodarcze i  prawo spółek handlowych
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Prawo konsumenckie
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo budowlane
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Egzekucja należności
 • Odszkodowania powypadkowe

Kliknij aby uzyskać pomoc online.